Rozpis on-line vyučování od 17. 2. 2021

Červené jsou vyznačeny  on-line hodiny

Zeleně jsou vyznačeny hodiny určené k samostudiu

 Př a Z 8. ročník  - vyučuje PhDr. Tomáš Černohorský, Phd - beze změn v rozvrhu hodin

F 7. ročník - vyučuje PhDr. Tomáš Černohorský, Phd - beze změn v rozvrhu

F 6. ročník - vyučuje Mgr. Smutková

Přír a VL 5. ročník vyučuje M. Ručková

ČJ 5. ročník - vyučuje  H. Smutková

Přír 4. ročník - vyučuje M. Ručková 

 

3. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

ČJ

M

AJ

S

S

     

ÚT

ČJ

M

ČJS

S

S

     

ST

ČJ

M

AJ

S

S

     

ČT

ČJ

M

ČJS

S

S

     

ČJ

M

AJ

S

S

     

ČASOVĚ PŘIZPŮSOBENO POTŘEBÁM A MOŽNOSTEM DĚTÍ.

4. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

ČJ

ČJ

M

M

VL

     

ÚT

ČJ

M

AJ

-

     

ST

AJ

M

-

ČJ

-

     

ČT

ČJ

M

AJ

-

-

     

ČJ

ČJ

VL

-

     

5. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

M

VL

ČJ

 

-

-

 

ÚT

ČJ

M

ČJ

VV

AJ

 

 

 

ST

ČJ

M

AJ

M

     

ČT

ČJ

M

AJ

-

ČJ

     

VL

ČJ

AJ

 

HV

     

6. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

ČJ

M

OV

D

 

     

ÚT

M

Z

ČJ

HV

AJ

MÍSTO 0. H.

   

ST

M

ČJ

AJ

Z

F

     

ČT

M

 

D

AJ

VV

 

   

F

AJ

-

ČJ

     

7. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

M

NJ

AJ

ČJ

VKZ

   

ÚT

-

AJ

M

F

ČJ

   

ST

M

Z

D

 

VV

VV

   

ČT

ČJ

ČJ

F

NJ

D

AJ

   

AJ

Z

M

HV

     

8. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

-

AJ

ČJ

CH

VV

HV

 

ÚT

ČJ

NJ

OV

M

F

Z

   

ST

-

M

D

AJ

ČJ

     

ČT

-

AJ

ČJ

M

VKZ

Z

D

 

CH

F

M

AJ

NJ

   

9. třída

1.

8:00

2.

9:00

3.

10:00

4.

11:00

5.

12:00

6.

13:00

7.

14:00

 

PO

-

M

ČJ

F

AJ

HV

   

ÚT

M

ČJ

AJ

CH

D

NJ

   

ST

-

AJ

M

ČJ

ČJ

VV

   

ČT

-

M

CH

Z

D

-

 

F

NJ

AJ

OV

M

ČJ

   

Rozpis on-line vyučování od 4.1. 2021

ROZVRHY HODIN – ON-LINE VÝUKA OD 4. LEDNA 2021

 1. TŘÍDA  Délka vyučování bude přizpůsobena možnostem dětí.
 

1.
8:00 

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00. 

PO

ČJ

M

AJ

 

ÚT

ČJ

ČJS

 

ST

ČJ

M

AJ

 

ČT

ČJ

ČJS

 

        1. TŘÍDA    
 

1.
8:00 

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00 

PO

 

M

AJ

VL

ÚT

ČJ

   

ST

M

AJ

ČJ

 

ČT

ČJ

M

   

       

 1. TŘÍDA    
 

1.
8:00

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00

PO

M

PŘ/VL

ČJ

 

ÚT

ČJ

 M

AJ

 

ST

M

PŘ/VL

   

ČT

ČJ

M

AJ

 

   ČJ  ČJ  
 1. TŘÍDA    
 

1.
8:00

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00

PO

 

M

ČJ

 

ÚT

 

 M

Z

ST

 

ČJ

AJ

 

ČT

 

F

M

 AJ

 

AJ 

ČJ

 D

 1. TŘÍDA    
 

1.
8:00

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00

PO

 

ČJ

   

ÚT

 

AJ

M

F

ST

   

D

Z

ČT

 

ČJ

AJ

 

 

M

 NJ

 1. TŘÍDA  
 

1.
8:00

2.
9:00

3.
10:00

4.
11:00

PO

 

AJ

 

CH

ÚT

 

ČJ

D

F

ST

 

M

Z

ČT

 

AJ

 

ČJ

 

NJ

M

 
 1. TŘÍDA   
 

1.
8:00

2.
9:00

3.
10:00 

4.
11:00

PO

 

M

F

ČJ

ÚT

   

AJ

CH

ST

   

D

ČJ

ČT

 

M

NJ

 

Z

AJ

 

Rozpis on-line vyučování od 2. 11. 2020

 

 

 1. TŘÍDA

- zadávání úkolů emailem – po domluvě s rodiči

 1. TŘÍDA

- po domluvě s rodiči

 1. TŘÍDA

- po domluvě s rodiči od 8:30 do cca 9:30

 

8:30

8:50

09:10

 

 

PO

ČJ

M

AJ

   

ÚT

ČJ

M

ČJS

   

ST

ČJ

M

AJ

   

ČT

ČJ

M

ČJS

   

ČJ

M

AJ

   
 1. TŘÍDA (začátek 8:15)
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

M

   

VLA

ÚT

ČJ

PŘÍ

   

ST

M

AJ

   

ČT

ČJ

     

       
 1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

M

PŘ/VL

   

ÚT

ČJ

 

AJ

 

ST

M

PŘ/VL

   

ČT

ČJ

M

AJ

 

       

 

 1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

M

ČJ

 

ÚT

 

  

Z

ST

 

ČJ

AJ

 

ČT

 

F

M

 

 

AJ

D

 

 

 1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

NJ

ČJ

 

ÚT

 

AJ

M

F

ST

   

D

Z

ČT

 

ČJ

AJ

 

 

M

 

 

 

 1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

AJ

CH

ÚT

 

ČJ

D

F

ST

 

M

Z

 

ČT

 

AJ

 

ČJ

 

NJ

M

 

 

 1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

M

F

ČJ

ÚT

   

AJ

CH

ST

   

D

ČJ

ČT

 

M

NJ

 

Z

AJ

 

 

 

Rozpis on-line vyučování od 30.11.2020

6

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

ČJ

M

 

 

   

ÚT

AJ

Z

 

   

ST

M

ČJ

 

 

   

ČT

 

F

D

AJ

   

           

7

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

M

NJ

AJ

ČJ

   

ÚT

 

 

 

 

   

ST

M

 

D

F

   

ČT

ČJ

 

 

 

   

AJ

Z

 

   

8

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

 

AJ

 

CH

 

ÚT

NJ

ČJ

 

M

F

Z

ST

 

 

 

 

 

 

ČT

 

AJ

ČJ

M

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM BAKALÁŘI

- jednotliví třídní učitelé Vám vygenerovali přihlašovací údaje pro jednotlivé žáky do školního informačního systému Bakaláři (přihlašovací jméno má formát části rodného čísla a dále náhodně vygenerovaná písmena a čísla, heslo taktéž tvoří náhodně vygenerovaná písmena a čísla)

- pro zadání údajů na webu zadejte tuto adresu:

https://zsmoravka.bakalari.cz/WEBAKALAR/login

- při práci v mobilní aplikaci nejdřív vyhledejte název školy (Morávka 178), poté si zvolte, jak se bude daný účet jmenovat a následně zadejte přihlašovací jméno a heslo

- v tomto systému můžete kontrolovat elektronickou žákovskou knížku, rozvrh hodin, přehled akcí týkající se třídy vašeho dítěte a absenci

- máte zde také možnost poslat zprávu jednotlivým vyučujícím

Tento školní informační systém slouží především rodičům.

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.