Rozpis on-line vyučování od 30.11.2020

6

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

ČJ

M

 

 

   

ÚT

AJ

Z

 

   

ST

M

ČJ

 

 

   

ČT

 

F

D

AJ

   

           

7

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

M

NJ

AJ

ČJ

   

ÚT

 

 

 

 

   

ST

M

 

D

F

   

ČT

ČJ

 

 

 

   

AJ

Z

 

   

8

1.

7:55-8:40

2.

8:50-9:35

3.

9:55-10.40

4.

10:50 – 11:35

5.

11:45 – 12:30

6.

12:40 – 13:25

PO

 

AJ

 

CH

 

ÚT

NJ

ČJ

 

M

F

Z

ST

 

 

 

 

 

 

ČT

 

AJ

ČJ

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis on-line vyučování od 2. 11. 2020

 

 

  1. TŘÍDA

- zadávání úkolů emailem – po domluvě s rodiči

  1. TŘÍDA

- po domluvě s rodiči

  1. TŘÍDA

- po domluvě s rodiči od 8:30 do cca 9:30

 

8:30

8:50

09:10

 

 

PO

ČJ

M

AJ

   

ÚT

ČJ

M

ČJS

   

ST

ČJ

M

AJ

   

ČT

ČJ

M

ČJS

   

ČJ

M

AJ

   
  1. TŘÍDA (začátek 8:15)
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

M

   

VLA

ÚT

ČJ

PŘÍ

   

ST

M

AJ

   

ČT

ČJ

     

       
  1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

M

PŘ/VL

   

ÚT

ČJ

 

AJ

 

ST

M

PŘ/VL

   

ČT

ČJ

M

AJ

 

       

 

  1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

M

ČJ

 

ÚT

 

  

Z

ST

 

ČJ

AJ

 

ČT

 

F

M

 

 

AJ

D

 

 

  1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

NJ

ČJ

 

ÚT

 

AJ

M

F

ST

   

D

Z

ČT

 

ČJ

AJ

 

 

M

 

 

 

  1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

AJ

CH

ÚT

 

ČJ

D

F

ST

 

M

Z

 

ČT

 

AJ

 

ČJ

 

NJ

M

 

 

  1. TŘÍDA
 

8:00

9:00

10:00

11:00

PO

 

M

F

ČJ

ÚT

   

AJ

CH

ST

   

D

ČJ

ČT

 

M

NJ

 

Z

AJ

 

 

 

PŘÍHLÁŠENÍ A PRÁCE V GOOGLE CLASSROOM

- do vyhledavače zadejte Google Classroom přihlášení, vyberte Přihlášení - Účty Google

- zadejte název žákovského účtu ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., klikněte na Další

- zadejte heslo, které jste si zvolili při aktivaci účtu

- vybírejte ze zadaných kurzů

- po rozkliknutí jednotlivých kurzů se objeví „nástěnka“, na které najdete zadání úkolů k vypracování nebo další pokyny od vyučujícího

VIDEOHOVOR

- po kliknutí na Odkaz na Meet budete přesměrováni na aplikaci sloužící k videohovorům (zde případně na vyskakovacích oknech povolte kameru a mikrofon, pokud je má vaše zařízení k dispozici) a klikněte znovu na Přihlásit se

- během videohovoru nechte žáky pracovat samostatně a zajistěte v místnosti naprostý klid

- pokud se vám k videohovoru z jakéhokoliv důvodu nedaří připojit, kontaktujte daného vyučujícího přímo v komentáři u kurzu nebo emailem

PRÁCE S ÚKOLY

- po rozkliknutí kurzu uvidíte na hlavním streamu záznam o tom, že vyučující přidal nový úkol, případně další komentáře

- rozklikněte úkol a přečtěte si pokyny

- pokud je v příloze dokument k vyplnění, najdete ho vpravo nahoře v sekci Vaše práce, zde stačí opět rozkliknout dokument, vepsat požadované odpovědi apod. a po splnění kliknout na šedé „tlačítko“ ODEVZDAT

Aplikace Google Classroom slouží převážně žákům a učitelům k zadávání učiva a k videohovorům.

Obojí (Google Classroom i Google Meet) lze použít jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci.

INFORMAČNÍ SYSTÉM BAKALÁŘI

- jednotliví třídní učitelé Vám vygenerovali přihlašovací údaje pro jednotlivé žáky do školního informačního systému Bakaláři (přihlašovací jméno má formát části rodného čísla a dále náhodně vygenerovaná písmena a čísla, heslo taktéž tvoří náhodně vygenerovaná písmena a čísla)

- pro zadání údajů na webu zadejte tuto adresu:

https://zsmoravka.bakalari.cz/WEBAKALAR/login

- při práci v mobilní aplikaci nejdřív vyhledejte název školy (Morávka 178), poté si zvolte, jak se bude daný účet jmenovat a následně zadejte přihlašovací jméno a heslo

- v tomto systému můžete kontrolovat elektronickou žákovskou knížku, rozvrh hodin, přehled akcí týkající se třídy vašeho dítěte a absenci

- máte zde také možnost poslat zprávu jednotlivým vyučujícím

Tento školní informační systém slouží především rodičům.

PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

- od středy 14. října 2020 došlo k opětovnému zavedení distanční výuky a tím zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách

- distanční výuka bude na naší škole probíhat pomocí aplikace Google Classroom a Google Meet a také zadáváním úkolů přes emailové schránky (především u mladších žáků)

- v případě neotevření školy od 2. listopadu 2020 bude platit mimořádný rozvrh hodin pro on-line hodiny během distančního vzdělávání (v týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou on-line hodiny probíhat po domluvě žáků s vyučujícími a tyto hodiny budou zveřejněny v jednotlivých kurzech v Google Classroom či na emailu)

- žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky (novela zákona č. 561/2004 Sb.)

- žáci (případně rodiče či jiní zákonní zástupci) jsou povinni denně sledovat své kurzy v Google Classroom a emailové schránky

- hodnocení žáků během distanční výuky probíhá podle pravidel daných školním a klasifikačním řádem školy s přihlédnutím k povaze distanční výuky

- žáci jsou dále hodnoceni za aktivitu, osobnostní pokrok během distanční výuky a reakce na zpětnou vazbu vyučujících

- nesplnění zadaného úkolu v termínu bez řádné omluvy či konzultace s vyučujícím je důvodem k případnému horšímu hodnocení v daném klasifikačním období

- vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat (emailem u třídního učitele)

- veškeré problémy s účastí na distanční výuce je nutno neprodleně oznamovat třídnímu učiteli nebo dalším povolaným osobám

- v případě nedostatečného technického vybavení v domácím prostředí může škola zapůjčit žákům tablety pro potřeby distančního vzdělávání (kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

- distanční výuka (včetně on-line výuky) podléhá aktuálnímu školnímu řádu školy, se kterým jsou žáci pravidelně seznamováni na začátku školního roku a rodiče jej mají kdykoliv k nahlédnutí na webových stránkách školy

Žákům a jiným osobám je zakázáno provádět jakýkoliv záznam on-line hodiny bez souhlasu vyučujícího. Pořízením takového záznamu dochází k porušení autorských práv, zásahu do soukromí účastníků a hrubému porušení školního řádu! Veškeré

materiály a nahrávky k distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli šířit.

- nebude-li přerušen provoz školní jídelny, mají žáci i během distančního vzdělávání nárok na dotovanou stravu (případné přihlášení či odhlášky provádějte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. č. 607 641 826)

Děkujeme za spolupráci a pochopení jednotlivých kroků v této nelehké době.

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.