Akce ŘÍJEN 2020

V měsíci říjnu se ve školce budeme věnovat cizím krajinám a kulturám. 
Nejen, že se seznámíme se zvířaty a rostlinami, ale zábavnou formou dětem přiblížíme i život v různých zemích a kulturu národů.
Dále se zaměříme na různá zkoumání a bádání. Budeme používat mikroskopy a vyzkoušíme si spoustu zajímavých pokusů s nevšedními pomůckami.

Akce MŠ

1.10.   Výlet do ZOO Ostrava (obě třídy MŠ)

1.10.   Vystoupení pro seniory na OÚ

2.10.   Zahájení hasičského kroužku  (H. Hřivňáková)

5.10, 12.10., 19.10., 26.10.    Plavecký výcvik

6.10.    Zahájení keramického a výtvarného kroužku pro MŠ  (J. Rutková)

15.10.  Dravci

16.10.  Divadelní představení - Cestovatelská pohádka

27.10.  Zábavné pokusy (1. - 3.třída + MŠ Skřítci)

Doporučený postup v průběhu pandemie

Vážení rodiče, MZČR dalo školám k dipozici tento materiál: Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Algoritmus respirací Algoritmus karanténa

 

Informace k hygienickým opatřením

Vážení rodiče,

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vydalo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve škol. roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. Plné znění tohoto manuálu naleznete na webových stránkách MŠMT.

Výňatek hlavních opatření:

- povinnost nošení roušky v prostorách školy (mimo dětí MŠ)

- dodržování zásad osobní hygieny

- omezení pobytu zákonných zástupců a ostatních osob v prostorách školy (pouze předání a vyzvednutí dítěte) 

- škola vždy postupuje dle opatření vyhlášených KHS

- při vstupu do budovy školy je nutná dezinfekce rukou

- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí - závazné pravidlo vycházející z platných právních předpisů.

Dále prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali hračky z domova.

Děkujeme za pochopení,

kolektiv MŠ Skřítci

Září v mateřské škole

  • ZÁŘÍ - JÁ A BAREVNÝ SVĚT

(adaptace na nové prostředí, sociální vztahy, pravidla soužití, hygienické návyky, sebeobsluha)

          Hlavním záměrem je vytvořit dětem optimální podmínky k pobytu v mateřské škole, usnadnit jim adaptaci, pomáhat nově příchozím, vyznat s v prostoru třídy i v režimu dne. Postupně se seznamovat s prostorami MŠ a lidmi, kteří v ní pracují, učitelkami ve třídě a kamarády ve skupině.

          Prostřednictvím společných her a činností s kamarády, pomocí hraček, maňáskových situačních scének seznamovat děti se základy sebeobsluhy, kulturních a hygienických návyků, zacházením s běžnými předměty denní potřeby. Vyprávět si společně o zážitcích spojených s létem, prázdninami, cestováním, cizími zeměmi.

          K získávání pocitu zázemí a bezpečí seznamovat děti s denními rituály a ve vhodných situacích společně s dětmi vytvářet pravidla pro soužití ve třídě. Volit okruhy činností vedoucí k získávání sebedůvěry, k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít ve společenství (poznání, že každý jsme trochu jiný), vše směřovat k tomu, aby se zde děti cítily spokojené a šťastné.

          Zařazovat tělovýchovné chvilky a pohybové hry v průběhu dne k nastartování pravidelného cvičení.

 Také se zaměříme na obec Morávku a její okolí (historie, řeka, škola atd.)

Akce MŠ:

  • Beseda s knihovnicí na téma „Prašivá“
  • Společný výlet na Prašivou s jinými školkami (Pražmo, Dobratice, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nošovice) – hledání pokladu
  • Divadelní představení „Myška Klárka a veverka Terka ve školce“
  • Návštěva OÚ Morávka – prohlídka
  • Plavecký výcvik

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Pro zvětšení klikněte na obrázek

uplata za vzdelavaní

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.