INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ při provádění testování zaměstnanců, dětí a žáků na onemocnění COVID-19

Zveřejněno: neděle 11. duben 2021

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je škola Základní škola a mateřská škola Morávka, p. o., se sídlem Morávka 178, IČ: 70942129 (dále jen „škola”). 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů 

JUDr. Michaela Neumahr, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance na pracovišti a přijímání opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID_19.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), která se vztahuje na správce podle §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN, kterým se ukládá zaměstnavatelům, kteří jsou školou nebo školským zařízením povinnost zajistit testování zaměstnanců na COVID-19, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se ukládá dětem, žákům a studentům povinnost podrobit se testování COVID-19 jako podmínka osobní přítomnosti ve škole či školském zařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek testu na nákazu.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány za výše uvedenými účely orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb. Osobní údaje nebudou předávány do třetích země nebo mezinárodním organizacím.Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a následně po dobu potřebnou k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout. 

Jaká jsou Vaše práva

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, můžete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Při uplatňování svých práv prosíme, využijte v době probíhající pandemie COVID-19 přednostně elektronickou nebo korespondenční formu, tak aby se zamezilo šíření viru SARS-CoV-2. Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

V Morávce dne 8. dubna 2021.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Zveřejněno: úterý 22. květen 2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Michaela Neumahr
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zásady ochrany osobních pro ZŠ

Zásady ochrany osobních pro MŠ

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.