Informace o nástupu žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče,  
na základě povolení otevřít školy i pro žáky 2. stupně jsme se rozhodli pro následující způsob setkávání. 

- 8. června proběhne ve všech třídách tzv. třídnická hodina a to od 9:00 - 10:00 (harmonogram příchodu níže). pozn. bez oběda
- další setkání bude ve čtvrtek 11. června opět od 9:00 (v tento den už budou probíhat konzultace - viz níže) 

Dále budou probíhat skupinové konzultace s učiteli hlavních předmětů - tzn. český jazyk, matematika, anglický jazyk.  
- tyto konzultace budou probíhat 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 
- žáci budou rozděleni do maximálně patnáctičlenných neměnných skupin (podle počtu přihlášených)
- vždy po hodině se u nich vystřídají vyučující

- ve dnech konzultací (úterý a čtvrtek) mají žáci, kteří se ke konzultacím přihlásí, možnost oběda 
- jednotlivé skupiny se mezi sebou nesmí posléze mísit, vždy bude zajištěn dozor, který bude korigovat pohyb žáků tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému potkávání

Vstup do školy:

- žáci budou do školy přicházet po jednotlivých třídách (později skupinách) v následujících časech:

Žáci 6. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:45  
Žáci 7. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:50
Žáci 8. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:55
Žáci 9. ročníku budou do školy vpuštěni v 9:00

- vchází se vchodem u školní jídelny
- zde bude žákům změřena teplota (první den odevzdají čestné prohlášení o bezpříznakovosti) a proběhne povinná desinfekce rukou
- následně si žáky převezme třídní učitelka a odvede je do určené třídy
- pozdější příchod do školy je možný pouze po předchozí domluvě s tř. učitelem
- před budou školy je nutné dodržovat bezpečností rozestupy 2 metry

Ve třídě a pohyb po škole: 

- ve třídě budou žáci usazeni v lavicích po jednom s předepsaným rozestupem
- třídu smí žáci opustit pouze za účel odchodu na wc, jiný pohyb po škole je zakázán
- každý žák musí mít u sebe alespoň dvě roušky (čisté) a sáčky, do kterých bude roušky odkládat
- zda budou žáci mít roušku na ústech ve třídě, si rozhodne každý vyučující zvlášť na základě potřeby a zvolené formy práce s žáky
- mimo třídu jsou roušky na ústech nutné
- žáci si musí přinést vlastní pitný režim, případně i svačinu

Po konzultacích: 

- v případě nahlášení stravy budou žáci odcházet do jídelny pod dozorem pedagoga v přesně určený čas v návaznosti na 1. stupeň
- také v jídelně jsou dodržovány bezpečností rozestupy a provádí se desinfekce 
- v případě, že žák na oběd nepůjde, neprodleně opouští areál školy

Náplň setkání:

- náplň bude přizpůsobena potřebám žáků
- bude dovysvětleno a procvičeno nepochopené učivo a vysvětleno nové
- proběhne vyhodnocení dosavadní distanční výuky
- setkání nenahrazují plnohodnotnou výuku
- nepůjde o získávání známek k závěrečnému hodnocení
- účast na konzultacích je dobrovolná
- mimo hlavní předměty nadále pokračuje distanční výukado konce školního roku 

Přihlášení:

- možnost docházet na konzultace je podmíněna přihlášením
- každý rodič oznámí nejpozději do 2. června třídnímu učiteli, zda se jeho dítě bude konzultací účastnit či nikoliv a zda bude mít zájem o oběd
- nepřihlášení žáci se konzultací účastnit nemohou
- účast je dobrovolná, žádáme však rodiče o omlouvání případné neúčasti - z důvodu bezpečnosti
- v den nástupu do školy (8. června) předloží žáci rodiči podepsané čestné prohlášení o bezpříznakovosti nemoci Covid19 a dalším (formulář je ke stažení na webových stránkách školy a bude rozesláno emailem třídními učiteli)

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. pdf. - soubok ke stažení

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.