Zápis do 1. třídy

zapis 2019
pro zvětšení klikněte na obrázek

Vážení rodiče,

Máte doma předškoláka a již brzy se budete rozhodovat, kde vaše dítě zahájí školní docházku?

Seznamte se s naší školou:

Před nástupem do první třídy

·        Organizujeme Adaptační program pro předškoláky

·        Pořádáme informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Při nástupu do školy

·        Nástup do školy respektujeme jako výraznou životní změnu v životě dítěte

·        Zohledňujeme rozdíly mezi dětmi v adaptačním období

·        Nabízíme hravou formu výuky

·        Denně zařazujeme logopedické rozcvičky, dechová a rytmická cvičení

·        Poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit

·        Za příznivého počasí vyučujeme na školní zahradě

·        Motivujeme děti ke školní práci pozitivním hodnocením

·        Neznámkujeme prvňáčky v průběhu 1. pololetí

·        Vycházíme z přirozeného zájmu dětí o velké tiskací písmo

·        Vyučujeme čtení genetickou metodou

·        Spolupracujeme s rodinou dítěte

 Dále nabízíme

·              Kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu

·        Interaktivní tabule

·        Odborné učebny: jazyková učebna, učebna chemie-fyziky,
    přírodovědná učebna, moderní počítačová učebna

·        Aktivně pracujeme s nadanými žáky a žáky s SPU

·        Individuální přístup

·        Tvořivé učení a moderní výukové programy

·        Plavecký výcvik pro 1., 2. a 3. třídu

·        Nabízíme možnost doučování

·        Máme k dispozici pedagogického asistenta z projektu „šablony“

·        Spolupráce s knihovnou

·        Projektové dny (den s LČR, den v přírodě, vynášení Morény, vánoční strom a další)

·        Pestrá nabídka kroužků (hra na hudební nástroj, sportovní kroužky,
    klub zábavné logiky, věda nás baví,

·        Propagujeme environmentální výchovu

·        Pořádáme sportovní a kulturní akce – lyžování, plavání, sportovní soutěže,
    návštěvy kina a divadla

·        Častý pobyt dětí na školní zahradě, nejen o přestávkách, ale také pro výuku

·        Jsme aktivní v preventivních programech,
    (úzká spolupráce metodika prevence a výchovného poradce)

·        Rodiče jsou u nás vždy vítáni

 

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.