Informace pro strávníky mateřské školy a žáky 1.stupně základní školy

Od 25.5.2020 se začíná vařit!

Nutno nahlásit do 18.5.2020 zda se bude dítě stravovat.

Strávník uhradí částku za celý týden  25.5. – 29.5.,

Stravné uhraďte v hotovosti 25.5.2020 a 26.5.2020 od 7.00 – 12.00 Po domluvě s vedoucí školní jídelny lze peníze zaslat na účet.

  7-10  let  23,- Kč                                MŠ celodenní  35,- Kč

11-14 let  25,- Kč                                 MŠ polodenní  27,- Kč

Kontakt: 607 641 826        email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       č.ú.: 199540038/0300

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, všem došlým žádostem o přijetí do první třídy bylo vyhověno. Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno na společné schůzce po skončení mímořádného optření. Datum upřesníme. 

 

Informace pro rodiče k otevření školy

Vážení rodiče,

v rámci uvolňovacích opatření vlády ČR se znovu počítá se znovuotevřením škol a zahájením výuky i na základní škole. Pokusím se Vám v následujících bodech podat základní informace, které jsme zatím obdrželi od ministerstva školství a zároveň naší představu, jak organizačně připravit výuku. Připomínám, že i my očekáváme od příslušných úřadů konkrétnější pokyny a jasné instrukce. Vaše dotazy i připomínky můžete adresovat na zs.moravka.cz.

Co Vám rodičům mohu zatím sdělit:

 • Zahájení výuky: 25. 5. 2020, pro 1. stupeň ZŠ
 • Podmínky: rodiče rozhodují o přítomnosti svého dítěte ve škole, žáci, kteří se výuky neúčastní, budou nadále vzdělávání distanční formou a rodiče mají nárok na ošetřovné, výuka bude probíhat v max. patnáctičlenných skupinách,
 • Délka výuky: 3 – 4 hodiny denně
 • Předměty: čeština, matematika, angličtina, prvouka
 • Žáci budou sedět sami v lavici, neznámkuje se, hodnocení se doporučuje slovní, k vydávání vysvědčení informace zatím nemáme
 • Bude se procvičovat a opakovat učivo od 12.3. 2020
 • Roušky jsou doporučené, o jejich použití rozhoduje vyučující, rodiče jsou povinni zajistit dvě roušky na dopoledne, v případě potřeby zajistí škola roušky náhradní
 • Škola se otevře v 7.30 hod.
 • U vchodu proběhne povinná desinfekce rukou odpovědnou osobou a měření teploty žáka
 • Po celé dopoledne se nebudou mísit jednotlivé skupiny
 • Budovu školy budou jednotlivé skupiny opouštět v časových odstupech
 • Během dopoledne bude mít službu uklízečka pověřena desinfekcí všech prostor pohybu žáků
 • Výuka může probíhat i venku s rouškami
 • Učitelé budou kryti rouškou nebo plastovým krytem

 

Předběžná opatření před zahájením výuky:

 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a rodinného prostředí (členové rodiny ve společné domácnosti)
 • Pokud žák během dopolední výuku onemocní, bude izolován od kolektivu ve vymezené místnosti a rodiči neprodleně dopraven domů
 • Pokud ve skupině onemocní žák nebo pedagog, musí celá skupina do čtrnáctidenní karantény, do boby výsledku testů, výuka bude pokračovat distanční formou
 • Každý třídní učitel bude mít bezdotykový teploměr

Ostatní informace budou rodiče dostávat průběžně.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi - zde naleznete podrobný harmonogram

Zápis do první třídy

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Morávka  v termínu 14. – 28. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči, zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Možné způsoby podání žádosti:
podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy ID Datové schránky: 9xtu9gx 
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace, Morávka 178, 739 04 Pražmo
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Formuláře ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ  a  ZÁPISNÍ LIST

Žádosti o odklad:

Ve stejném termínu a za stejných podmínek lze rovněž podávat žádosti o odklad povinné školní docházky formulář: ke stažení: ŽÁDOST O ODKLAD

 

Informace MŠ a ŠD

Informace pro zákonné zástupce dětí navštěvující MŠ Morávka
Ředitelka školy rozhodla o snížení úplaty od měsíce dubna až do odvolání:

100 Kč za děti s celodenní docházkou
50 Kč za děti s polodenní docházkou
Připomínáme, že splatnost je vždy k 15. dni stávajícího měsíce.

Informace pro zákonné zástupce dětí navštěvující školní družinu ZŠ Morávka

Ředitelka školy rozhodla o snížení úplaty od měsíce března až do odvolání: 35 Kč/měsíc.

Informace pro žáky 7. a 9. třídy k přijímacímu řízení

Na této adrese naleznete aktuální informace k přijímacímu řízení http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni 
Jedná se o nejpravděpodobnější scénář připravený MŠMT. V případě změny, Vás budeme informovat. 

Zápis do první třídy

Podle aktuálního prohlášení MŠMT: Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 mají zápisy do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí nejlépe vzdálenou formou. 

Na našich stránkách http://www.zsmoravka.cz/dokumenty/zadosti/zadost_o_prijeti.pdf  si můžete stáhnout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Doma si tuto žádost vytisknout, vyplnit a přinést v termínu zapisu do školy, poslat poštou, emailem popřípadě datovou schránkou (o přesném termínu Vás budeme Informovat). Tiskopis bude k dispozici i ve škole v den zápisu. Škola Vám následně vystaví rozhodnutí o přijetí.

V případě odkladu povinné školní docházky vyplňte tuto žádost http://www.zsmoravka.cz/dokumenty/zadosti/zadost_o_odklad.pdf 

 

Informace k platbám MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ na dobu neurčitou, Vás žádáme o pozastavení Vašich trvalých plateb a příkazů k úhradě za školné, ať nedochází k vysokým přeplatkům.
Již vzniklé přeplatky Vám budou vráceny nebo použity na další období.


Děkujeme za pochopení,
kolektiv MŠ 

Aktualizace informací o ošetřovném

Dále informujeme, že žádosti o ošetřovné zasílejte kdykoliv na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vždy uveďte jméno dítěte a jeho rodné číslo. Tyto žádosti budou vyřízeny a odeslány zpět každé pondělí do 12:00 hod. 
Obecně platí že:

- v dosavadních žádostech se nemusí žádat o prodloužení (protože lhůta 9 dní již včera uplynula)

- ke konci měsíce se budou hromadně zasílat podklady od zaměstnavatelů na OSSZ tak, aby zákonní zástupci nebyli bez peněz, i když bude ošetřovné ještě pokračovat nadále v dubnu.

Pokud chce někdo vypľňovat žádost k dnešnímu dni na dítě ve věku do 13-ti let, vyplní aktuální žádost na ošetřovné, i když se přesně nazývá: "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)".

Každý den se něco mění, čekáme až ČSSZ vydá jednotné stanovisko. 
O případných změnách Vás budeme informovat.

Přejeme Vám zdraví a trpělivost v této nelehké situaci.

IČ: školy 70942129

Podkategorie

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.