informace o opatření ministerstva školství

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA  ZDRAVOTNICTVÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021  mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN , dle něhož s účinností od 25. února 2021 od  00:00 do odvolání platí: 

⚫ Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném  místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.  

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest  používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

⚫ Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí  pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či  obdobné prostředky nosit), 

▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách  zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na  pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše  uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit), 

▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě  a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci  jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné  prostředky nosit), 

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného  stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola  dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním  klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické  pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený  respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou  alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování  tohoto zákazu, 

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,  že sedí u stolu.  

⚫ Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,  aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje  vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

⚫ Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro  pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na  podzim 2020). 

⚫ MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto  týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů  do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků. 

provoz jídelny po dobu distanční výuky od 4. 1. 2021

V době distanční výuky máte stále možnost odebírat obědy ze školní jídelny (od 4. 1. 2021). 
Obědy budou vydávány do nosičů v době od 10 do 11 hodin. 
 
V případě zájmu kontaktujte co nejdříve vedoucí školní jídelny p. Hýlovou a ke stravování se nahlaste. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Distanční výuka od 4. ledna

Distanční výuka se od 4. ledna týká 3. - 9. třídy ZŠ. Žáci 1. a 2. třídy nastupují klasicky na prezenční výuku dle svých rozvrhů hodin. 

Rozvrhy hodin on-line výuky najdete v sekci "distanční vzdělávání", rodičům budou zaslány emailem a žáci 2. stupně je najdou také ve svých Google učebnách. 
 
Nadále platí povinnost účastnit se on-line hodin a v případě absence musí dojít k omluvě této hodiny (emailem třídnímu učiteli).
V případě, že žáci nebudou plnit úkoly zadané při distanční výuce bez udání důvodu (např. z důvodu nemoci), bude toto zohledněno při celkovém hodnocení žáka. 
 
Stále si můžete pro své dítě vypůjčit tablet k potřebám distanční výuky - stačí napsat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozhodnutí KHS

Pro přečtení klikněte na obrázek

rozhodnutí

Informace k ošetřovnému prosinec

Vážení rodiče, kvůli ošetřovnému nemusíte do školy hned. Zašlete nám požadavek k vystavení formuláře na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sekretariát Váš požadavek vyřídí. Potvrzený formulář si musíte vytisknout, doplnit, podepsat a předat zaměstnavateli. V případě, že nemáte možnost si ošetřovné vytisknout domluvte si osboní převzetí formuláře na téže adrese.

 

Výskyt koronaviru ve škole

Vážní rodiče, 

 
z důvodu náhlého zhoršení epidemiologické situace na naší škole, jsme nuceni s platností od zítřka 18. 12. 2020 uzavřít mateřskou školu i oba stupně základní školy. 
 
Zítřejší naplánována distanční výuka pro 6. a 7. třídu platí. 
 
Do školy by se žáci měli vrátit v pondělí 4. ledna, vše však závisí na aktuální situaci. Sledujte proto prosím své emailové schránky. 
 
 
Dále uvádíme stanovisko a doporučení  Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě. 
 

Základní kontakty na zákoné zástupce žáků pro ptřeby trasování poskytne Základní škola a mateřská škola Morávka. 

Všechny děti, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu. Tato karanténa je v případě testování 10 dnů, pokud dítě nebude testováno z důvodu plné kapacity odběrového místa, karanténa se prodlužuje na 14 dnů.

všechny kontakty žáků, kteří přišli do styku s covid pozitivní osobou, byly předány Krajské hygienické stanici, ta následně informuje rodiče a poučí je o dalším postupu
- dotyční žáci musí absolvovat povinnou karanténu v délce 10 nebo 14 dnů (podle doporučení pracovníka call centra)
- karanténa znamená absolutní zákaz setkávání se s jinými osobami než příslušníky domácnosti (možný je např. pobyt venku na zahradě)
- v případě zdravotních problémů kontaktujte neprodleně příslušného dětského lékaře (u dospělých pak svého praktického lékaře)

Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se  vše řeší přes dětské lékaře

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

 
 

Dny boje proti covidu. Vánoční prázdniny začnou už v pondělí

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuální koronavirovou situací vyhlásil ministr školství "Dny boje proti covidu" 

21. a 22. 12. 2020 mají žáci ZŠ volno. 

Celý článek si můžete přečíst zde :https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dny-boje-proti-covidu-vanocni-prazdniny-zacnou-uz-v-sobotu-40345202 

Provoz MŠ a ŠJ je zachován. 

Přírodovědný klokan

V polovině listopadu se na naší škole konala soutěž - Přírodovědný Klokan. Letos trochu netradičně, jelikož celá probíhala online. Před online hodinou bylo žákům zveřejněno zadání a do konce hodiny odevzdal každý sám za sebe odpovědi. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9.tříd.  Celkově odpovídali na 24 záludných otázek z přírodopisu, chemie, matematiky, fyziky a zeměpisu. Za jednotlivé úlohy získávali 3, 4 a 5 bodů a aby to nebylo tak jednoduché, tak za každou špatnou odpověď se jim pro změnu 1 bod odečetl. No a jak to dopadlo?
 
1.místo - Antonín Burda 8.tř, 77 bodů
2.místo - Jindřich Kerl 8.tř, Radim Mašín 8.tř, Daniel Chrząszcz 9.tř, 60 bodů
3.místo - Vojtěch Ševčík 9.tř, 59 bodů
4.místo - Barbora Nogová 8.tř, 55bodů
5.místo - Adéla Pavlíková 9.tř, 51 bodů
 
Vítězům gratulujeme! Smekáme hlavně před Antonínem Burdou, který skončil v okresním kole druhý!

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Morávka, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.
A vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, §3 odst.1, po předchozím projednání se zřizovatelem oznamuje, že provoz mateřské školy

bude přerušen

23.12.2020 - 4.1. 2021 (nástup dětí do MŠ pondělí 4.1. 2021)

Mgr. Dana Šponarová

Informace o nástupu žáků

Vážení rodiče, 

podle dosud aktuálních informací bude od pondělí 30. listopadu znovu zahájena prezenční výuka pro zbývající ročníky prvního stupně (3., 4. a 5. třída) a žáky 9. ročníku 2. stupně. Žáci 6. - 8. ročníku nastoupí do školy v takzvaném rotačním režimu. Prezenční výuka v tomto případě začne také pro 8. třídu. Třída 6. a 7. zůstává v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince nadále u distanční výuky. 
Žáci 1. stupně:
- pokračují v klasickém rozvrhu hodin ze začátku šk. roku
- místo hodin TV náhradní činnost (vycházky, pobyt na školní zahradě - nezapomínejte na teplé oblečení pro děti a vhodnou obuv)
- hodiny HV beze zpěvu
Žáci 2. stupně:
- 9. třída - denní prezenční výuka bez rotace, běžný rozvrh hodin s úpravou TV (více info od tř. učitele)
lichý týden - prezenční výuka 8. ročníku, distanční výuka 6. a 7. ročníku (30. 11. - 4. 12)
sudý týden - prezenční výuka 6. a 7. ročníku, distanční výuka 8. ročníku ( 7. 12. - 11. 12.)
- třídy 6. - 8. ročníku při prezenční výuce pokračují v běžném rozvrhu hodin s úpravou TV (info tř. učitelé)
- v režimu distanční výuky bude rozvrh hodin upraven (střídání online hodin a samostudia)
  • Výdej obědů bude probíhat odděleně po jednotlivých třídách v časových odstupech.
  • Škola nezajišťuje pitný režim. Vybate dětí dostatečným množstvím tekutin.
  • Při distanční výuce bude výdej obědů probíhat podle dosavadní domluvy do nosiče.
  • Po celou dobu pobytu ve škole je nutné nošení roušek, vybavte proto prosím děti rouškami v dostatečném množství, aby si je mohly během dne měnit. 
  • Vstup dospělých osob do prostor školy je možný pouze v nezbytných případech a za dodržení hygienických podmínek. 
 

Informace k vyučování po 18. listopadu

Vážení rodiče, 
ve středu 18. listopadu se žáci 1. a 2. třídy vrací k prezenční výuce. Režim ve škole bude přizpůsoben stávající epidemiologické situaci, požadavkům krajské hygienické stanice, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. 

Žáci 1. třídy budou do školy přicházet hlavním vchodem a výuka bude probíhat v kmenové třídě pod vedením Mgr. Dagmar Čermákové a Bc. Lindy Jelínkové.

Žáci 2. třídy budou do školy přicházet vchodem u školní jídelny a výuka bude dočasně probíhat ve 4. třídě (1. patro) pod vedením Mgr. Evy Šebestové. Zde bude prostor i pro odložení obuvi a svrchního oblečení. Do šatny si žáci zajdou pouze při nástupu do školy pro přezůvky. 

Rozvrh hodin obou tříd bude upraven – vyučovat se nebude hudební výchova a tělesná výchova. Výuka ve třídě bude pravidelně každý den střídána s pobytem venku – nezapomínejte proto na vhodné oblečení, případně dětem přibalte i věci na převlečení. 

Vyučování bude probíhat od 7:55 do 11:35. 

Ranní družina bude v provozu od 6:30 do 7:30, odpolední pak od 11:35 do 16:00. Žáci budou v družině rozděleni podle třídy. Není možné jejich mísení. 

V provozu je taktéž školní jídelna, kde budou děti přicházet jednotlivě po třídách. 

Po celou dobu pobytu ve škole – vyučování, přestávky i školní družina a jídelna – je nutno používat roušku. Vybavte proto prosím děti rouškami v dostatečném množství. 

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.