Změna provozu ŠD

Vážení rodiče, od pondělí 19.04. 2021 se provoz školní družiny prodlužuje do 16:00

Aktuality pro rodiče - testování

Vážení rodiče, dáváme k dispozici informace MŠMT k testování ve školách. Viz odkazy níže. 

 

https://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-testovani-ve

https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach

V případě jakýchkoli dotazů na dané téma se prosím obracejte na Ministerstovo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Informace k nástupu žáků 1. stupně do školy 12.4. 2021

ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

Kdy: 12.4.2021

Kdo: 1. , 2. , 3. , 4. a 5. třída

Testování žáků: v  07:30 hod!!! (platí pro všechny)

Kde: 1. + 2. třída – CVIČNÁ KUCHYŇKA 

     (naproti vstupu do školní jídelny)

 1. , 4. a 5. třída- TĚLOCVIČNA (vstup brankou přímo do tělocvičny, nikoliv přes vestibul školy).
  3.třída – tělocvična - balkón
  4.třída – tělocvična - sál vlevo
  5.třída – tělocvična – sál vpravo

 

OBĚDY:

Možnost odhlášení obědů do pátku 9.4.2021 do 12:00 hod

na tel: 558 69 10 90

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Ranní družina není v provozu.

Provoz odpolední družiny zajištěn do 14:00 hod. Třídy se nesmějí slučovat, pobyt žáků bude především venku (zajistěte vhodné oblečení a obuv).

Po celou dobu pobytu žáků v prostorách školy je povinnost nosit ochranu úst i nosu (rouška, respirátor). 

Informace k průběhu testování. Pro zobrazení celého textu klikněte na obrázek

Návod pro rodiče  Návod pro žáky rychlý návod testování

 

Odkaz na videonávod k použití testů, které má škola k dispozici

https://www.goodtest.cz/videonavod

Návrat předškoláků do MŠ

Vážení rodiče, 

v pondělí 12. dubna 2021 se do mateřské školy mohou vrátit předškoláci. Děti musejí být 2x týdně testovány antigenními testy, které bude provádět pověřená osoba. V případě pozitivního výsledku, nemůže být dítě do školy vpuštěno.
Vzhledem k tomu, že počet dětí ve třídě bude max. 15 dětí, prosíme, nahlaste nám docházku Vašeho dítěte nejpozději do čtvrtku 8. 4. Pokud počet nahlášených dětí bude vyšší, budeme je muset rozdělit do dvou skupin (třída Broučků, třída Skřítků). Během pátečního dopoledne Vás budeme informovat, jak bude provoz v MŠ probíhat.
 
Během této mimořádné situace bude provoz MŠ od 6.30 do 16.00 hod.
 
Na stránkách MŠMT se seznámíte s průběhem a pravidly testování.
 
Děkujeme za pochopení

Zápis do první třídy pro školní rok 2021 - 2022

 Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Morávka  v termínu 6. – 30. 4. 2021.

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči, zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Možné způsoby podání žádosti:
podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy ID Datové schránky: 9xtu9gx 
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace, Morávka 178, 739 04 Pražmo
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Formuláře ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ  a  ZÁPISNÍ LIST

Žádosti o odklad:

Ve stejném termínu a za stejných podmínek lze rovněž podávat žádosti o odklad povinné školní docházky formulář: ke stažení: ŽÁDOST O ODKLAD

 

Ošetřovné - březen

Vážení rodiče, podkud budete potřebovat vyřídít ošetřovné, zašlete nám požadavek na vystavení formuláře na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sekretariát školy Váš požadavek vyřídí. Do emailu nezapomeňte napsat jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Potvrzený formulář si musíte vytisknout, doplnit, podepsat a předat zaměstnavateli. V případě, že nemáte možnost si ošetřovné vytisknout domluvte si osboní převzetí formuláře na téže adrese.

Prominutí úplaty MŠ a ŠD

Vážení rodiče, vzhledem k vládním opatřením o uzavření MŠ a ZŠ jsem rozhodla o prominutí úplaty v mateřské škole a školní družině. Úplata se promijí všem v plné výši. Prominutí úplaty platí pro měsíc březen. 

Uzavření ZŠ a MŠ

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nařídila vláda ČR uzavření základních a mateřských škol od pondělí 1. března po dobu 
3 týdnů. Provoz MŠ by měl být obnoven od 22. března. O aktuální situaci Vás budeme informovat.
 

Nařízení krajské hygienické stanice

Váženi rodiče, zákonní zástupci,

zde si prosím přečtěte nařízení z krajské hygienické stanice,
toto se týká žáků 1. třídy a dále žáků 2. třídy, kteří navštěvují školní družinu. 
 

Všechny děti, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu. Tato karanténa je v případě testování 10 dnů.

Karanténa znamená, že :

·         nikam nesmí chodit

·         musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost

·         po dobu karantény nesmí docházet k návštěvám, dbejte na to hlavně u starších osob a chronicky nemocných

·         prosíme o dodržování těchto opatření, děti nemusí vykazovat žádné příznaky nemoci a přesto mohou být infekční

Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni k testování na odběrové místo.

V případě, že by je pracovník call centra nekontaktoval, prosíme rodiče o kontaktování PL dítěte a objednání na testování.

V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře. Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se  vše řeší přes dětské lékaře.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

Mgr. Petra Hrozková
Odborný rada
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
+420 558 418 304

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Územní pracoviště
Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
738 02 Frýdek-Místek

informace o opatření ministerstva školství

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA  ZDRAVOTNICTVÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021  mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN , dle něhož s účinností od 25. února 2021 od  00:00 do odvolání platí: 

⚫ Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném  místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.  

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest  používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

⚫ Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí  pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či  obdobné prostředky nosit), 

▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách  zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na  pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše  uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit), 

▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě  a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci  jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné  prostředky nosit), 

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného  stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola  dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním  klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické  pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený  respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou  alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování  tohoto zákazu, 

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,  že sedí u stolu.  

⚫ Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,  aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje  vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

⚫ Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro  pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na  podzim 2020). 

⚫ MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto  týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů  do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků. 

provoz jídelny po dobu distanční výuky od 4. 1. 2021

V době distanční výuky máte stále možnost odebírat obědy ze školní jídelny (od 4. 1. 2021). 
Obědy budou vydávány do nosičů v době od 10 do 11 hodin. 
 
V případě zájmu kontaktujte co nejdříve vedoucí školní jídelny p. Hýlovou a ke stravování se nahlaste. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.