Úžasná věda

V projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Úžasná věda navštíví žáci 2. stupně naší školy různá technická muzea, kde mají kromě prohlídky expozic zajištěnu i výukovou lekci. V rámci tohoto projektu mají žáci hrazenou dopravu a návštěvy expozic a lekcí. Klubu rodičů děkujeme za příspěvek na ostatní aktivity během těchto exkurzí a stravu.

Jako první vyrazili žáci naší 6. třídy 9. října 2018 do Dolní oblasti Vítkovic. Nejdříve absolvovali výukovou lekci íávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv, ve které se seznámili s kódy kolem nás – čárový kód, QR kód, Brailovo písmo, Morseova abeceda, znaková řeč apod. V další části pak luštili utajené zprávy pomocí různých šifer, např. Caesarova šifra, pomocí šifrovací mřížky a jiných postupů. Za odměnu pak hledali v expozici poklad, který byl sladkou tečkou tohoto programu.

Náš program pak pokračoval v expozici Malého světa techniky U6, kde jsme za doprovodu zkušeného animátora procházeli expozicí rozvoje techniky od lidského pohonu, přes parní stroje až po současnost. Žáci byli velice pozorní a zvídaví, všechny exponáty si důkladně prozkoumali.

Mgr. Taťána Špoková

U6 9.10.2018 036    U6 9.10.2018 052    U6 9.10.2018 082

OSVĚTIM, KRAKOV

1. října se vydali žáci 8. a 9. ročníku v rámci hodin dějepisu, zeměpisu a cizích jazyků za poznáním do Polska.
Dopoledne navštívili koncentrační tábor Osvětim a Březinku, odpoledne se seznámili s památkami a kulturou města Krakova.
Domů se ve večerních hodinách vraceli plní nových informací a zážitků. IMG 6137 kopie

Kalendář plánovaných akcí pro školní rok 2018/2019

Kalendář bude průběžně aktualizován.  Nejnovější informace budou zasílány prostřednictví třídních učitelů.

  1. POLOLETÍ

Humanitární den
Projekt 72 hodin
Přespolní běh
Prohlídka „legiovlaku“ s odborným výkladem
Výjezd do Osvětimi, Krakova
Projektový den k 100. výročí vzniku Československé republiky
Divadlo, kino
Plavecký výcvik 1. – 3. třída
Vánoční dílny
Bruslení
Aquapark Olešná Frýdek-Místek
Projekty na téma zdraví

  1. POLOLETÍ

4 Beskydské vrcholy
Velikonoční dílny
Besedy v knihovně
Velikonoční laťka
Návštěva U6
Dopravní týden
Celé Česko čte dětem
Planetárium
Branný závod
Atletické závody
Školní výlety

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku          pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny               pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny                sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019

Konec prvního pololetí          čtvrtek 31. ledna 2019

Pololetní prázdniny               pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny                     18. února – 24. února 2019

Velikonoční prázdniny           čtvrtek 18. dubna 2019

Konec školního roku              pátek 28. června 2019

STÁTNÍ SVÁTKY- NEVYUČUJE SE

Pátek 28. října 2019               Den české státnosti

Pátek 19. dubna 2019            Velký pátek

Pondělí 22. dubna 2019         Velikonoční pondělí

Středa 1. května 2019            Svátek práce

Středa 8. května 2019            Den vítězství

Nabídka kroužků 2018/2019

Většina nabízených kroužků začíná v měsíci říjnu a jsou ukončeny v květnu.

Zájmové útvary jsou vedeny pod záštitou Střediska volného času Klíč, příspěvková organizace.
Kroužky nejsou součástí vzdělávací činnosti školy, nehodnotí se a nejsou o nich vedeny záznamy v dokumentaci školy.

Nabídka kroužků:

Keramický kroužek:                                                 Jana Rutková

Věda je zábava                                                         Markéta Lenčová

Výuka na hudební nástroj                                      dipl. um. Mirian Dýrrová

Fotbal                                                                       Jan Legerský, D. Miketa

Hasičský kroužek                                                    Hana Hřivňáková

Turistický kroužek                                                  Mgr. Pavlína Matznerová, Petr Bujok

Klub zábavné logiky                                               Mgr. Pavlína Matznerová                 

Anglický jazyk pro 2. – 3. třídu                              Mgr. Martin Pospěch

Klub angl. jazyka při družině 4. a 5. třída             Mgr. Martina Matznerová

Angličtina pro předškoláky a 1.tř.                        Mgr. Matina Matznerová                 

Filmový klub                                                           Mgr. Michaela Martová                   

Pěvecký kroužek                                                    Bc. Judita Foldynová

Včelařský kroužek                                                  pan Uherek

Florbalový kroužek                                                Mgr. Martin Pospěch

Střelecký kroužek                                                  PhDr. Tomáš Černohorský, PhD.

Den s IZS

Den dětí jsme společně oslavili s hasiči a záchranáři v Integrovaném výjezdovém centrun v Nošovicích.
Děti si poslechly, jak to na stanici chodí, prohlédli si vybavení a blíže se seznámili s prací hasičů,
záchranářů a psovodů Policie ČR.

Děkujume Klubu rodičů za zajištění dopravy.

Slezská brána

Letošní rok byl ve znamení zapojení se do soutěží pořádané Regionem Slezské brány.
Jako první jsme zvládli vědomostní soutěž s názvem Křížem krážem Slezskou branou,
kde jsme obsadili krásné čtvrté místo z jedenácti.
Hned poté jsme se zúčastnili Branného závodu, který dostál svého jména a děti v dešti
zvládli běh dlouhý 6 km.
Jako poslední jsme odjeli na atletické závody konané ve Frýdku-Místku.
Přivezli jsme si krásné dvě zlaté medaile z disciplín hod kriketovým míčkem a běh 1500 m
a bronzovou medaili z běhu na 100 m.

Všem dětem gratulujeme k úspěchům a chválí me je.

Dětský den

Klub rodičů a Základní škola a mateřská škola Morávka, srdečně zvou na DEN DĚTÍ 
 (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Zápis do mateřské školy - rozhodnutí o přijetí 2019

 

Pro úplné zobrazení klikněte na obrázek

002

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ze závažných provozních důvodů a po projednání se zřizovatelem školy
vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Morávka, p.o. volné dny / dříve ředitelské volno/
v termínu od 25.6. - do 29.6.2018 /  celkem 5 dnů /.
Provozními důvody se rozumí celková rekonstrukce a stavební úpravy školní kuchyně.
Provoz MŠ bude zachován v období letních prázdnin od 2.7. - do 13.7. 2018 .
Stravování dětí MŠ Morávka bude zajištěno smluvně s MŠ Pražmo.
Tuto informaci obdrží zákonní zástupci dětí MŠ a žáků ZŠ také písemnou formou a e-mailem.

Mgr.  Dana Šponarová, ředitelka školy.

Zápis do 1. třídy

zapis 2019
pro zvětšení klikněte na obrázek

Vážení rodiče,

Máte doma předškoláka a již brzy se budete rozhodovat, kde vaše dítě zahájí školní docházku?

Seznamte se s naší školou:

Před nástupem do první třídy

·        Organizujeme Adaptační program pro předškoláky

·        Spolupracujeme s MŠ Morávka a MŠ Pražmo

·        Pořádáme informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků

Při nástupu do školy

·        Nástup do školy respektujeme jako výraznou životní změnu v životě dítěte

·        Zohledňujeme rozdíly mezi dětmi v adaptačním období

·        Nabízíme hravou formu výuky

·        Denně zařazujeme logopedické rozcvičky, dechová a rytmická cvičení

·        Poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit

·        Za příznivého počasí vyučujeme na školní zahradě

·        Motivujeme děti ke školní práci pozitivním hodnocením

·        Neznámkujeme prvňáčky v průběhu 1. pololetí

·        Vycházíme z přirozeného zájmu dětí o velké tiskací písmo

·        Vyučujeme čtení genetickou metodou

·        Spolupracujeme s rodinou dítěte

Číst dál: Zápis do 1. třídy

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.